Vi befinner oss mitt i ett planetärt nödläge skapat av den fossildrivna industrimoderna ekonomin. Vilka samhälleliga innovationer kan på ett strukturellt plan ta oss ur denna situation? Ett förslag är Naturens Rättigheter vilka kan skapa en ny modell för människans relation med resten av Naturen där livsuppehållande ekosystems välfärd är i förgrunden.

Detta forskningsprogram utforskar Naturens Rättigheter i relation till Vätterns alla invånare - människor såväl som fler-än-människor. Det berör vattenförsörjning, PFAS-gifter, gruvplaner, flygbombningar och systeminnovationer på kulturell- och lagstiftningsnivå för att skydda och restaurera livsuppehållande ekosystem kopplat till cirkulation av vatten.

Människans industrimoderna samhällen är planerade med en världsbild där människor har separerat sig från resten av Naturen med en gränslös rätt att dominera, kontrollera och exploatera den. Vad händer om vi istället erkänner att människans överlevnad är intimt förknippad med hela jordsystemets rätt att existera och blomstra - vilken utveckling för omställning kan då frigöras?

Fråga/svar

Fråga: Vad menas med ”Naturens Rättigheter”?


Svar:
  Naturens Rättigheter är en teori, en rörelse och ett juridiskt verktyg som erkänner arters och livsuppehållande ekosystems inneboende rättigheter. De kan jämföras med mänskliga rättigheter och innebär att arters och ekosystems lagliga rätt att existera och blomstra erkänns i våra rättssystem, precis som mänskliga rättigheter. Naturens Rättigheter som idé kritiserar också de antropocentriska (människocentrerade) juridiska systemen och världsbilderna och menar att de är otillräckliga för att lösa de problem som planeten drabbas av.Fråga: Hur många länder har infört Naturens Rättigheter i sin lagstiftning?


Svar:
Det finns ett växande antal lagar som har införts på lokal till nationell nivå, från policybeslut till konstitution, och i många olika länder. De mest kända exemplen är Ecuador, Bolivia, U.S.A., Colombia och Nya Zeeland. I Europa är det främst Spanien som visat framfötterna vad gäller Naturens Rättigheter, där de i slutet av 2022 tilldelade en spansk saltvattenslagun - Mar Menor - status som juridisk person, baserat på Naturens Rättigheter.Fråga: Hur kan jag som boende runt Vättern bli delaktig i det här forskningsprojektet?


Svar:
Skicka ett mail till någon av oss så kan vi berätta mer om kommande aktiviteter. Mailadresser finns under Kontakt.

Samarbeten

         


             

Finansiärer
     
         
Följ Vems vattenkropp? på Instagram!

vemsvattenkropp