Kontakt


Martin Hultman
Docent i teknik-, vetenskaps och miljöstudier,
Chalmers 
martin.hultman@chalmers.se
personlig sida

Åsa Nilsson Dahlström
Universitetslektor i globala studier, 
HLK, Jönköping University 
asa.dahlstrom@ju.se
personlig sida

Thomas Laurien
Designer, universitetslektor i design, 
HDK-Valand, Göteborgs universitet 
thomas.laurien@hdk.gu.se
personlig sida

Marie Widengård
Forskare vid institutionen för Globala studier,
Göteborgs universitet
marie.widengard@globalstudies.gu.se
personlig sida


Mariam Kanyama Carlsson
Doktorand på Chalmers
kanyama@chalmers.se

         
Följ Vems vattenkropp? på Instagram!

vemsvattenkropp