Spaning
5/12 2023
Thomas Laurien

Konnektivitets-safari


Kom ihåg var du läste det först: konnektivitets-safarin eller flödes-safarin, är det nya heta inom upplevelsebaserad besöksnäring. Kommuner runt om i Sverige gnuggar nu händerna i förtjusning över de inkomster som dessa safarin beräknas generera i form av fler hotellnätter, restaurangbesök och spontaninköp i lokala matbutiker. Lyckligtvis finns det ett överflöd av platser som går att omforma för att passa denna nya affirmativa upplevelseturism, och ännu har vi bara sett början.

Men, du behöver inte vänta tills du ser annonser för detta trevliga och spännande sätt att uppleva nya trakter på. Du kan hitta dina egna smultronställen genom att följa några enkla planeringssteg. Genom detta tillvägagångssätt har jag själv hittat till Lufsebäcken, norr om Habo, som jag nu ser fram emot att besöka så snart tillfälle ges. 

1. Besök webbsidan Dam Removal Europe och klicka dig vidare till fliken Maps. Zooma in på ett område som intresserar dig – varför inte Vättern. Alla små prickar som dyker upp går att klicka på och ger dig kunskap om när en damm eller ett annat vattenhinder togs bort – och inte minst får du nu förhoppningsvis reda på namnet på vattendraget, om du inte redan visste det. En nackdel med denna karta är att den inte visar vattnets väg eller hur vattnet mår. Därför kan det nu vara en bra idé att ta sig vidare till databasen VISS.

2. VISS (VattenInformationsSystem Sverige) är en databas som har utvecklats av vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs och vattenmyndigheten. I den kan du hitta en mängd uppgifter om sjöar och vattendrag, t.ex. vilka avrinningsområden de tillhör, deras riktningar, och inte minst hur de mår. Du kan söka på en rad olika sätt, genom att själv leta dig fram på kartor där olika informationslager kan släckas och tändas, eller genom att skriva in sjön eller vattendragets namn i sökrutan. Till och med lilla Lufsebäcken dyker upp vid första söket. Jag får här veta att bäcken är ca 6 km lång, att den inte mår så bra, men också att den aldrig har rätats ut eller rensats, vilket är ovanligt. Nu blir jag nyfiken på vem som bor i bäcken eller i dess närhet. Jag flyttar därför över till Artportalen.

3. Artportalen administreras av SLU Artdatabanken. Om du letar efter en art som du redan känner till kan du söka efter den direkt, men det går också bra att söka bredare utifrån en geografiska yta. Jag söker efter kategorin fiskar och hittar att flodnejonöga har observerats i bäckens mynning ut i Vättern. På Artfakta.se kan jag sedan lära mig mer om just denna fascinerande art. 

4. I min research kring Lufsebäcken förstår jag efterhand att bäcken och dess närområde är i färd med att omvandlas till ett reservat. Genom att leta vidare på Reservatskartan, som administreras av Länsstyrelserna, kan jag även se hur detta reservat relaterar till angränsande reservat. Kanske vill jag besöka något mer när jag ändå är i trakten?

Som det har snuddats vid i texten handlar konnektivitet om fria flöden. ”Konnektivitet är möjligheten för djur, växter, sediment och organiskt material att förflytta sig och spridas i naturen.” (Naturvårdsverket). ”Många fiskar och andra djur som lever i vatten behöver kunna röra sig upp- och nedströms i vattendrag och sjöar. De hindras idag av dammar, kraftverk och annan fysisk påverkan på vattenmiljön. Bristen på konnektivitet är ett allvarligt miljöproblem som hotar den biologiska mångfalden.” (Vattenmyndigheterna). ”I Sverige råder brist på konnektivitet i de flesta vattendrag. […] För att återupprätta konnektivitet i ett vattendrag kan man ta bort dammen eller hindret, eller bygga en faunapassage, så att fiskar och andra djur kan passera. En faunapassage kan vara en naturlik åfåra (omlöp) runt om hindret, eller en så kallad teknisk fiskväg igenom hindret eller runt om det. Ur biologisk synvinkel är borttagande av hinder att föredra då det skapar passage för alla arter och naturlig sediment- och näringstransport möjliggörs.” (Havs och Vattenmyndigheten).

När du ansluter dig till en konnektivitets-safari, eller om du arrangerar en egen tur, innebär det alltså att du uppmärksammar och firar frihet, nya flöden och ökad rörlighet för en mängd olika kroppar och materia! Denna livsbejakande gren inom turism och destinationsutveckling har alla möjligheter att utvecklas till en ny bred folkrörelse.

Lycka till med att hitta din egen Lufsebäck!

~~~~~~~~~~~~~~~

Fler tips
         
Följ Vems vattenkropp? på Instagram!

vemsvattenkropp