Tips
14/8 2023Tips: Mossutställningar


Vad finns det för andra Naturens Rättigheter-initiativ i Sverige idag? Som del av det tvärdisciplinära projektet Mossutställningar har publikationen Elementa givits ut. Där skriver konstnärerna Malin Arnell och Mar Fjell om ett medborgarförslag om att göra Mälaren till ett rättsligt subjekt (s.47–46).Fler tips
         
Följ Vems vattenkropp? på Instagram!

vemsvattenkropp