Systerprojekt i Oslo
8/3 2024
Martin HultmanOm Antarktis rättigheter med Alejandra Mancilla I samband med en föreläsning i Oslo nyligen träffade jag filosofiprofessorn Alejandra Mancilla som leder ett omfattande ERC Starting Grant där hon bland annat arbetar för att erkänna Antarktis rättigheter. I sitt forskningsprojekt ställer Alejandra följande frågor: 
  • How should we approach a fair territorial arrangement for countries that will partially or completely disappear due to sea level rise or whose main productive activities, like farming, will be lost due to changed weather patterns?
  • How will we consider locals and migrants in a world where climate refugees are estimated to reach up to one billion by 2050?
  • How should Global Systemic Resources like rainforests be governed to guarantee their maintenance?

Jag och Alejandra kom direkt att prata om de stora, svåra, men också nödvändiga frågorna som Naturens rättigheter handlar om: representation, makt, uttolkningar, översättningar, kultur m.m. Vi hade såklart alltför kort tid för att samtala på djupet och bestämde istället att vi skulle bjuda in varandra till olika event framöver.   Fler tips
         
Följ Vems vattenkropp? på Instagram!

vemsvattenkropp