Media
24/6 2024

Marie Widengård 
i ETC, nr 24 




Projektet i media

Dessa två sidor följer på ett längre reportage i ETC nr 24, med titeln “Striden om Vättern”, skrivet av Yvonne Perkins.





Fler tips




         
Följ Vems vattenkropp? på Instagram!

vemsvattenkropp