Omställningslabb
17/8 2023Omställningslabb


En del i forskningsprogrammet är att organisera så kallade Omställningslabb (Transition Labs), en metod där aktörer samlas för att kollektivt utveckla innovativ kunskap i en specifik fråga under ledning av en kunnig moderator och inbjudna experter. Sex stycken labb kommer att arrangeras runt sjön Vättern mellan 2024 och 2027 i samarbete med politiker, civilsamhället, företagare och myndigheter för att utforska möjligheterna till rättigheter för sjön.Fler inlägg om Omställningslabb
         
Följ Vems vattenkropp? på Instagram!

vemsvattenkropp