Vi befinner oss mitt i ett planetärt nödläge skapat av den fossildrivna industrimoderna ekonomin. Vilka samhälleliga innovationer kan på ett strukturellt plan ta oss ur denna situation? Ett förslag är Naturens Rättigheter vilka kan skapa en ny modell för människans relation med resten av Naturen där livsuppehållande ekosystems välfärd är i förgrunden.

Detta forskningsprogram utforskar Naturens Rättigheter i relation till Vätterns alla invånare - människor såväl som fler-än-människor. Det berör vattenförsörjning, PFAS-gifter, gruvplaner, flygbombningar och systeminnovationer på kulturell- och lagstiftningsnivå för att skydda och restaurera livsuppehållande ekosystem kopplat till cirkulation av vatten.

Människans industrimoderna samhällen är planerade med en världsbild där människor har separerat sig från resten av Naturen med en gränslös rätt att dominera, kontrollera och exploatera den. Vad händer om vi istället erkänner att människans överlevnad är intimt förknippad med hela jordsystemets rätt att existera och blomstra - vilken utveckling för omställning kan då frigöras?


         
Följ Vems vattenkropp? på Instagram!

vemsvattenkropp