Fakta
10/8 2023Månadens varelser: Ishavsrelikterna


Thomas: Under en period på 80-talet var min storebror intresserad av dykning, och han började därför hålla till på Jönköpings Dykarklubb Isopoda. Jag minns att namnet på klubben och deras logga fascinerade mig och att jag då lärde mig att Vättern är hem för små små kräftdjur och gråsuggor som ”egentligen” hör hemma i Ishavet (men självklart hör de hemma i Vättern också). Denna vetskap förband min sjö på ett spännande sätt med både Istiden och Ishavet (Arktiska oceanen). Alldeles nyligen har vi fått veta att ytterligare ett litet kräftdjur nu ser Vättern som sitt hem - den Större rovmärlan. Nyheten om denna nya art, som beskrivs som omåttligt glupsk, har fått mig att återigen börja tänka på de små ishavsrelikterna och hur de eventuellt kan komma att påverkas av den Större rovmärlans ankomst.

~~~~~~

Från kunskapsportalen Vätternliv: ”Av Vätterns små bytesdjur är de så kallade ishavsrelikterna (kallas även glacialrelikter) särskilt spännande. Det rör sig om sju arter av små kräftdjur som har funnits i sjön sedan istiden. De stängdes in där när landet höjde sig, efter att inlandsisen smält undan. Arterna är väldigt ovanliga. Du kan hitta alla sju arterna även i Vänern. Några av dem finns också i ett fåtal andra sjöar i Sverige. 

Istidsarten pungräka är egentligen två arter. De utmärker sig med ett speciellt beteende där de om natten simmar upp till ytan från djupa bottnar för att äta i skydd av mörkret. 

De övriga ishavsrelikterna är ett gäng som ser ut lite som pyttesmå, bleka räkor: arterna sjösyrsa, vitmärla, taggmärla och hoppkräftan Limnocalanus macrurus som inte har något svenskt namn. Ishavsgråsugga, eller skorv som den också kallas, ser mer ut som en simmande gråsugga. 

Den lilla vitmärlan trivs på de djupa bottnarna. Där kan du hitta fyra tusen individer av arten inom en enda kvadratmeter! Detta är möjligt eftersom bottenvattnet i Vättern är så pass syrerikt.” 

Foton: Arild Hagen (pungräkan, sjösyrsan, taggmärlan, hoppkräftan), ITM Stockholms universitet (vitmärlan).Mer fakta
         
Följ Vems vattenkropp? på Instagram!

vemsvattenkropp