Utställning
5/6 2024

recension av
Åsa Nilsson Dahlström”Förpackad” - Mattias KällKonstnären Mattias Källs utställning ”Förpackad” hade vernissage lördagen den 1 juni på Jönköpings läns museum, som inleddes med en performance genom centrala Jönköping. 

I centrum för Mattias utställning Förpackad står en installation av orange plastpåsar i lika orange nätkassar. Plastpåsarna hänger som stora klasar på en ställning där ett par barnfötter i betong tittar ut under plastklasarna. Det är en avgjutning av konstnärens sons fötter och installationen inte bara symboliserar, utan utgör bokstavligen det arv av plastförpackningar som Mattias och hans familj har konsumerat i vardagen i över ett år. Mattias är djupt engagerad i frågor om vår livsstil och konsumtion och hur de påverkar oss och andra varelser och vår gemensamma miljö. Plasten får också illustrera det som inte så enkelt eller snabbt bryts ned och som därför kommer att finnas kvar för framtida generationer. Genom att bära och till slut av utmattning släpa plastkassarna genom staden visar Mattias i sin performance bördan av vår konsumtion, och vad vi kommer att lämna efter oss. 

Mattias visar också genom vackra men också provocerande fotografier på plastpåsarna utplacerade i olika miljöer hur plasten inte hör hemma där. De orange påsarna lyser i kontrast till de valda miljöernas mer dämpade färger, men Mattias har inte valt just orange för sin installation – färgen valde sig själv, eftersom det är den färgen som plastpåsar för plastförpackningar till återvinning har i det område han bor. 

Frågar vi Mattias svarar han att Förpackad handlar om vår konsumtion och vad som händer, eller kanske snarare inte händer, med all plast som vi producerar och konsumerar och som bryts ned först efter många år. Han reflekterar också kring individens och kollektivets ansvar för vår konsumtion och hur enkelt det är att tänka att ansvaret för att minska vår konsumtion ligger på någon annan. Mattias konstnärskap inspireras av samtal med forskare om olika miljöfrågor, vilka utmaningar vi har och vad vi lämnar efter oss. Han visar också hur konsten kan tillgängliggöra kunskap om komplexa samband som annars kan vara svårare att förklara och hur utmaningar för människor och mer-än-människor kan gestaltas. 

Mattias har visat sin utställning Förpackad i flera år och på flera platser i Sverige men behovet av reflektion kring miljöfrågor som produktionen och konsumtionen av plast är mer aktuell än någonsin. Plastens negativa påverkan på vattenmiljöer är också ett starkt tema både i Mattias konstnärskap och i aktuell miljödebatt. Fotografierna, installationen och Mattias performance kommunicerar tydligt vad problemet är och bjuder in till kritisk reflektion för alla människor, stora som små. 

Mattias Källs utställning på Jönköpings läns museum kan ses fram till den 15 september, 2024. 

Åsa Nilsson Dahlström medverkade under vernissagen i ett offentligt samtal med Mattias Käll


 


Fler tips
         
Följ Vems vattenkropp? på Instagram!

vemsvattenkropp