Boktips
29/4 2024

av Martin HultmanBoktips: Vatten - en historia om människor och civilisationer”


Varför är vatten så stor del i människors liv och vilken roll har tillgången spelat historiskt? Journalisten Andreas Karlssons populärvetenskapliga bok tar oss med tillbaka i vattnets och mänsklighetens historia – utifrån ett i mångt och mycket antropocentriskt perspektiv. Men, inte minst passusen om daoismens materialisering i Duijiangsystemet för konstbevattning i Kina och kapitlet om vattnet som vän där erkännandet av rättigheter fördjupar förståelsen om vattnet, gör att boken inte bara befinner sig inom traditionen som kallas modern water utan också tydligt berör oss med living water

Hela den mänskliga historien kan skrivas som en historia om vatten. Vatten är liv, liv är vatten – det gäller inte minst för människan. Civilisationer har byggts, blomstrat och gått under i relation till dess vatten. Boken rör sig från de klassiska berättelserna om flodkulturer, över romarnas akvedukter till nutidens Kapstadens olika förvaltningsformer. På samma sätt som vi idag brottas med torka, översvämningar och förvaltning kopplat till vatten (inte minst i spåren av den globala upphettningen) så har tidigare samhällen också haft att hantera vattnets olika vindlingar. Det som är tydligt är att vattendiplomati och samarbeten för det mesta har varit framgångar; när människor sitter ner och förhandlar om vatten kommer de slutligen allt som oftast fram till en långsiktig lösning – en lösning som oftast byggs stabil genom infrastrukturer och förvaltning.  

I avslutningen skriver Karlsson att ”Historien har lärt oss – eller borde ha lärt oss – att vatten förtjänar respekt. De mest framgångsrika samhällena är det som förstått att utnyttja vattnet med förnuft, som betraktat det som en vän och inte en fiende”. Det, om något, är kanske det viktigaste budskapet i denna miljöhistoriskt flyhänt skrivna och läsvänliga skildring. 

Martin Hultman

~

Andreas Karlsson (2021) Vatten. En historia om människor och civilisationer.
Fler tips
         
Följ Vems vattenkropp? på Instagram!

vemsvattenkropp